5 .23
Szinadai Mihály püspök

Egyszer? szerzetes volt, aki egy frigiai monostorban élt. Tarasziosz konstantinápolyi pátriárka kinevezte a frigiai Szinada püspökévé. Ott kit?nt a békességszerz? adottságaival. Bagdadban a muzulmánokkal, majd 811-ben Nagy Károllyal tárgyalt sikeresen Aachenben. 814-ben azonban V. Leó fölelevenítette az ikonromboló mozgalmat, s ez ellen ? nyíltan tiltakozott. Ezért 11 évre szám?zetésbe került, s ott is halt meg 826. május 23-án.