5 .16
Szent Tivadar atya

A május15-én ünnepelt Szent Pakhomiosznak, a közös szerzetesi élet megszervez?jének a tanítványa és második utódja volt. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen csatlakozott hozzá, és noha édesanyja többször eljött érte, rendíthetetlenül kitartott a nagy közösségszervez? mellett. Így nem csoda, hogy az élete végéhez közeled? Pakhomiosz ?t szánta utódjának. A IV. század második felében ? volt a legtöbb (legalább ötezer) szerzetes vezet?je. Nagy gondja volt az evangéliumi szegénység és a böjtök pontos betartására. A „Megszentelt” melléknevet vagy sok erénye és csodái miatt kapta, vagy azért, mert a sok ezer tabenneszi szerzetes közül csak ? lett pappá szentelve. Atanáz érsekkel nagyon jó kapcsolatban maradt mindvégig, és annak üldöztetése idején pátriárkának kijáró fogadtatásban részesítette a menekültet, aki templomuk, ebédl?ik és celláik, f?ként pedig szabályzatuk láttán nagyrabecsülését fejezte ki. 368-ban halt meg.