2 .12
Szent Meletiosz, Nagy Antiochia érseke

Az Kis-örményországi Melitinéb?l származott keresztény szül?kt?l. Szebasztei püspök lett (358-ban), de az ottani zavarok miatt visszavonult a szíriai Bereába. 360-1. telén meghívták ?t Antiochia metropolitai székébe, de trónra lépése után nem sokkal az ariánusok szám?zték. Csalódtak ugyanis benne, korábban azt hitték róla, hogy ? is ariánus. Helyére a számukra megbízható Euzoioszt szentelték. Csak az aposztata Iulianus császár idején (362-ben) foglalhatta el újra a helyét. 362-ben Alexandriai Szent Atanáz tisztázni akarta az antiochiai egyház helyzetét, de az ott átutazó cagliari Lucifer püspök megel?zte, s az ellenpárt vezérét, a fél-szabelliánusokkal rokonszenvez? és Róma bizalmát élvez? Paolinoszt szentelte föl püspökké. Így a városnak egyszerre három püspöke is lett. Jóllehet mind Atanáz, mind a három nagy kappadókiai püspök Meletioszt tekintette az egység zálogának, Róma hallgatott, s a város helyzete így megoldatlan maradt. Meletioszt közben szám?zte Iulianus és Valens császár is, s így csak 378-ban, I. Theodosius császár idején tudott visszatérni Antiochiába, aki véget vetett az ariánusok uralmának. ? hívta össze a II. Egyetemes (Konstantinápolyi) Zsinatot. A császár, miután b?vebb információk birtokába jutott, elismerte Meletiosz tisztességét és tiszta hitét, s ezért ?t nevezte ki a zsinat elnökévé. Ennek során halt meg 381-ben.