1 .11
Nagy Szent Teodóz szentélet? atya

A kappadokiai Magarioszosz nev? helységb?l származott. Ifjú korában meglátogatta az antiochiai remetéket, majd Jeruzsálembe zarándokolt. Ezt követ?en a judeai pusztába vonult, és ott monostort alapított, amelyben különféle nemzetiség? és nyelv? szerzetesek éltek együtt. Három külön nyelvcsoportban különböz? nyelven végezték a zsolozsmát, de a szent liturgia végzésére a nagy templomba gy?ltek egybe, ahol együtt görögül végezték azt. Közösen étkeztek és dolgoztak, ezért is nevezték el Palesztinában Teodózt a közös élet kezd?jének, a kinoviták atyjának. ? egyébként példát mutatott szerzetestársainak a szigorú aszkézisben, munkában, imádságban, virrasztásban és böjtölésben is. Tudott betegeket gyógyítani, vadállatokat megszelídíteni és jöv?be látni. Az eretnekségek ellen sokat harcolt. 105 éves korában halt meg a VI. század elején, talán 529-ben.