12 .3
Szent Szofoniás próféta

Náhum és Habakuk kortársa volt, s Joziás király uralma idején (635-605 között) prófétált. Így a Joziás király idejében elkezd?dött vallási reformnak ? az egyik legjobb tanúja. Az Isten végs? ítéletének meghirdetésében felülmúlhatatlan marad a tanúságtétele: de egyúttal nála találhatjuk a föltámadásnak és a nemzetek kibékülésének egyik legkorábbi megjövendölését is. A virágvasárnapi evangéliumi és liturgikus szövegeink gyakran idézik Szofoniás próféta szavait: „Örülj, Sion leánya, íme, királyod érkezik...!”