11 .9
Szent Matróna anya

A kisázsiai (pamfiliai) Pergében született Marcianus császár idején (450-457 között). Miután szülei férjhez adták egy Domeianosz nev? fiatalemberhez, a még alig 15 éves fiatalasszony hamarosan férjével és kislányával együtt Konstantinápolyba költözött. Sokat szenvedett férje durvasága miatt, ezért egyik éjszakai virrasztáson lányát a szerzetesn?kre bízta, s ? maga átöltözve „Babilász” nev? eunuchnak adta ki magát, s így férjét otthagyva egy férfimonostorban adta át magát a legszigorúbb önsanyargatásnak. Elöljárói számára kiderült, hogy n?, ezért erényes életét elismerve egy szíriai apácakolostorba küldték át. Ott is kemény önmegtagadásával t?nt ki. Majd különböz? csodatételek után a Szentföldre zarándokolt, illetve férje el?l menekülve a mai Bejrút környékén egy hajdani bálványtemplomnál húzódott meg. Ott sok pogányt megtérített. Végül visszakerült egy konstantinápolyi kolostorba, ahol már csaknem száz éven s még mindig buzgón szolgálta Istent. Halála napját el?re megjövendölte, s tanítványait bíztatva halt meg.