Az alábbiakban az iskolánkban választható tanításon kívűli, szabadidős tevékenységi lehetőségeket mutatjuk be.

Íjászat

Az  íjászat eredete a régi idők homályába vész. Az íj egykor a létfenntartás eszköze volt, ma sporteszközzé szelídült. Több száz éve annak, hogy a tűzfegyverek fejlődése folytán korábbi jelentőségét elvesztette. Hogy mégis fenn tudott maradni, az az íjászatot szerető lelkes sportembereknek köszönhető, akik tudásukat generációkról generációkra adták tovább, megőrizve ezzel az íjászat sok ezer éves hagyományait.

Az íjászatot az iskola is hagyományteremtő céllal teremtette. Indításában a honfoglaló őseink iránti tisztelet és e nemes foglalatosság ( a királyok sportja ) szeretete vezérelt. E tevékenység azonban fokozott volta miatt nagy figyelmet, koncentrációt igényel, mely fejlesztőleg hat művelői önfegyelmére is.

TEMATIKA

Az év során az elsős jelentkezők képzését hajtjuk végre. Kezdetben (október-december) a "szárazolás" gyakorlatát végzik. Ez azt jelenti, hogy üresen, vessző nélkül „lőnek” az íjjal. Ezzel a célra tartást és az íj helyes fogását sajátítják el.

A felsőbb évesek képzésében a szinten tartó gyakorlatok szerepelnek.

Év végére szeretnék a kötelékszintű (csoportos, vezényszóra lövés) tevékenységet is megtanulni.

Minden évben nagy sikere van a nyílt napokon és a családi hétvégéken tartott íjászatoknak.

TÁVOLABBI TERVEINK

- igény esetén tanári íjászatot tartani,

- felvenni a kapcsolatot egy íjász sportegyesülettel,

- kapcsolatba lépni hagyományőrző társulatokkal,

- néhány közeli versenyre ellátogatni, lehetőség szerint ezeken résztvenni,

- a Visegrádi Palotajátékok megtekintése.

 További információkat Lovas Zoltán tanár úrtól lehet kapni..

 

Makettező - kör


Nem állíthatjuk, hogy a makettezés egyidős lenne az emberiséggel, de már az ókori ember is épített kicsinyített dolgokat kultikus célból (elég csak a fáraók sírleleteire gondolnunk).

Az első valósághű modelleket a földrajzi felfedezésekkel párhuzamosan fejlődő hajóépítő manufaktúrákban készítették. Az uralkodók és a többnyire laikusokból álló királyi kamarák ezt megszemlélve – tetszik, nem tetszik alapján – adták áldásukat a megépítendő hajóra. A műszaki fejlődés következtében megjelent a vasút, az autó és a repülő is. Mint mindent, ezeket is felhasználták katonai célokra. Ezek makettjei főleg oktatási célokat szolgáltak kiképzés alatt.

A második világháború angliai légi csatája idején a rádiólokációs felderítő központok és vadászrepülő-parancsnokság (Fighter Command) asztalain már a harcoló repülők kicsinyített másának tologatásával elemezték a hadműveleti helyzetet. Fotók szerint hamar kedvteléssé vált a frontokon is, pl.: német katonák Tigris I makettel…

A háborút követő években elkészültek az első, műanyag alapú néhány darabból álló építőkészletek. Különösen nagy divatja volt a 70-es években az NDK-ból érkezett utasszállító gépeknek. (…még emlékszem apámra, amint a mű elkészültével anyámat kérte meg a matricázáshoz szükséges víz melegítésére.)

Az utóbbi években már hihetetlen részletes és pontos makettek készülnek nem beszélve a kiegészítő készletek precíz aprólékosságáról. Ezek a miniatűr remekművek elénk varázsolják a letűnt idők romantikáját, vagy bizonyítják korunk technikai fejlettségét. Mindemellett az általuk megjelenített háborús vonatkozásnak üzenete is van számunkra:

„Emlékezzünk, hogy még egyszer meg ne történjen!”

Ez a szakkör a hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában működik. Immár hat éve működik kb. 5-6 gyerekkel.

Minden tanévben útjára indítjuk e szakköri foglalkozást. A makettezők minden héten, szombaton tartják foglalkozásukat, amelyet kiegészít az igény szerinti tevékenység. 1999-ben például rendszeres munka folyt (hetenként olykor 3-4 alkalommal is). Van egy külön műhelyszobánk is a Fiúkollégium A/7 szobájában (a diákok annak idején elnevezték Hangárnak).

Itt e keretben a motivációhoz, a kezdéshez tudunk teret és időt adni. Mire a diákok leérettségiznek már megy a dolog önállóan is. Mai napig néha meglátogat egykori diák egy-két tanácsért.…

A szakkör tagjai a makettezés kapcsán különböző történelmi korokkal és a ma technikájával ismerkednek. Az építési területek igen változatosak: repülő, autó, hajó, harcjármű kategóriákban dolgoznak tagjaink. Nagy jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy eljutottunk a Kecskeméten megrendezett Repülőnapra, ahonnan igen sok élménnyel és fotóval tértünk haza.

A gyerek nem rendelkezik saját keresettel, ezért annak idején selejt makettek újraépítésével, feljavítgatásával kezdtük (el is készült akkor három Sherman).

Néhány éve még pénztámogatásban is részesültünk a „Görög Katolikus Iskolákért” alapítvány jóvoltából - akkor sikerült maketteket vennünk. Az utóbbi időben a maketteket tetszés szerint válogatták a gyerekek. Mindenkinek össze kellett rakni egyet az iskola számára, 1 darabot, pedig hazavihetett. Nos mára kifogytunk, de én is saját készleteimből töltögetem néha. Van itt autó, hajó, de főképp repülő és harcjármű...stb.

         A szerszámkészletet, festéket stb. mindenki maga szerzi be, mert így nyáron tud önállóan is dolgozni. Emellett van közös felszerelés is, kb. két hónapja vásároltunk egy, egyszerűbb szórópisztolyt. Az iskola internet kapcsolata lehetővé tesz némi háttérinformációhoz való jutást, a könyvtára pedig tavaly beszerzett egy-két témához kapcsolódó irodalmat is.

Minden tanévben a makettezés két vonalon működik párhuzamosan. Egyszerre történik az új tagok alapismereteinek elsajátíttatása és a haladók új ismeretekkel való ellátása is.

A kezdők először az alapokkal ismerkednek meg, miközben már makettet is fognak építeni. A haladók befejezik a tavaly elkezdett munkákat és idő függvényében új készlet építésébe kezdenek.

(Nagy tervünk egy közös dioráma építése is.)

A szakköri tagokat nyáron szeretném egy környékbeli versenyen is viszontlátni. Ennek jelentőségét abban látom, hogy ez alkalom, ahol az amatőr makettezők tapasztalatot cserélhetnek egymással, és tanácsot kérhetnek a mesterektől.

További információt Lovas Zoltán tanár úrnál lehet kapni

 

Virágkötészet, hagyományőrzés


Nyalka Márta tanárnő vezetésével az érdeklődők megismerkedhetnek a virágkötészet, virágdíszek és egyéb asztali díszek készítésével. Rendszerint a soron következő nagy ünnep hangulatát idézi fel a színek és formák alkalmazásával.

 

 

 

Hagyományőrzés


 

 

Színkör


Hadházi Katalin tanárnő irányításával tanulnak színjátszást akik kedvet éreznek magukban. Fellépéseik, előadásaik emlékezetes élményekkel gazdagítják a nézőket.

 
Tűzzománc

Monostory Viktória tanárnő segíti a tehetségek kibontakoztatását. Sok szép alkotás születik segédletével, és a tanulók lelkesedésével.

 
Rajz szakkör

Akinek jó kézügyessége van, annak ez a szakkör való! Monostory Viktória tanárnő vezetésével tanulnak meg még többet a művészetről.

 
Ikonfestészet

Monostory Viktória tanárnő vezeti be az ikonfestészet rejtelmeibe az érdeklődőket.

 

Énekkar


Csinószki Mária tanárnő a jóhangú és énekelni szerető fiatalokból verbuvált énekkarával számos eredményt és elismerést szerzett már és szerez. Rendszeresen kapnak felkéréseket vendégszereplésekre, melyeknek nagy szeretettel tesznek eleget. Így jutnak el számos helyre, nem csak országhatáron belül, hanem olykor azon túlra is.

 

 

Kántorképző


Iskolánkba járó diákjainknak lehetőségük van okleveles kántori végzettséget szerezni. Csinószki Mária tanárnő 3 éven keresztül készíti fel őket a kántorképző végén sorra kerülő minősítő vizsgára.

 

Liturgikus ének


Iskolánkban fontos hangsúlyt helyezünk arra, hogy hívő, vallását gyakorló görög katolikusokat neveljünk. Ennek fontos része a görög katolikus liturgia ismerete. Csinószki Mária tanárnő minden igyekezetével ezen munkálkodik ezeken a foglalkozásokon.

 
Sport szakkör (Röplabda, Kosárlabda, Kézilabda, Foci)